Външна реклама за Office 1 Superstore

Външна реклама изготви три рекламни метални конструкции, като част от рекламната кампания на Office 1 Superstore в кв. Лозенец.

IMG_2101Първоначалната метална конструкция с размер 16 / 4,30 м. е претрансформирана в три по малки метални конструкции с размери 5 / 4,30 м. За целта беше използван подвижен телеподаващ апарат. Рекламата е от висококачествен промазан винил, широкоформатен печат със специална резолюция, като резултатът е детайлно и качествено изображение.

Дизайнът на трите рекламни конструкции е изчистен, с акцент върху предлаганите продукти и услуги и в съчетание с цялостната визия на фирмата. В лявата част са представени различни видове офис столове, с посочени цени и данни за контакт, което е достатъчно за привличане вниманието на клиентите, а висококачествения печат позволява надписите да се четат отдалеч.

Прецизността и вниманието при изготвянето на външната реклама за една фирма е от съществено значение при представянето на нейните стоки и услуги. Качествената реклама предполага сериозна фирма с утвърден имидж в публичното пространство. Външна реклама винаги предлага на своите клиенти и партньори най-добрите възможни решения, с оптимално съчетание на качество и цена за една успешна реклама. 

IMG_2102