Регионални позиции на мегабордове 8х4 м

GPS кординати  Номер Мегабордове 8х4 м До град
42°37’42.2″N 23°29’12.1″E AM1a АМ Тракия, км. 3+600 ляво – А стр. София
42°37’42.2″N 23°29’12.1″E AM1б АМ Тракия, км. 3+600 ляво – Б стр. Пловдив
41°35’14.2″N 23°14’11.4″E M2a Автомагистрала Струма, София – Кулата, км. в дясно Сандански
41°35’14.2″N 23°14’11.4″E M2б Автомагистрала Струма, София – Кулата, в ляво Сандански
42°27’33.0″N 23°33’26.2″E M3a На път Самоков – София, път II-82, км. 52+670 дясно Боровец
42°27’33.0″N 23°33’26.2″E M3b На път Самоков – София, път II-82, км. 52+670 дясно София
42°36’12.2″N 27°19’46.8″E AM4а АМ Тракия, км. 355+000 дясно Бургас
42°36’12.2″N 27°19’46.8″E AM4b АМ Тракия, км. 355+000 дясно София
42°36’15.4″N 27°16’50.1″E AM5a АМ Тракия, км. 349+200 ляво София
42°36’15.4″N 27°16’50.1″E AM5b АМ Тракия, км. 349+200 ляво Бургас
42°28’02.1″N 23°49’16.9″E АМ6А АМ Тракия, км. 37+950, Ихтиман, посока София, дясно Ихтиман
42°28’02.1″N 23°49’16.9″E АМ6Б АМ Тракия, км. 37+950, Ихтиман, посока Бургас, ляво Ихтиман
42°13’33.0″N 24°23’21.6″E АМ7A АМ Тракия, км. 97+400, Пазарджик, посока София, дясно Пазарджик
42°13’33.0″N 24°23’21.6″E АМ7Б АМ Тракия, км. 97+400, Пазарджик, посока Бургас, ляво Пазарджик
42°13’07.7″N 24°24’18.1″E АМ8А АМ Тракия, км. 98+905, Пазарджик, посока Бургас , дясно Пазарджик
42°13’07.7″N 24°24’18.1″E АМ8Б АМ Тракия, км. 98+905, Пазарджик, посока София, ляво Пазарджик
42°16’34.4″N 25°27’01.9″E   АМ11А АМ Тракия, км. 188+941, Стара Загора, посока Бургас, дясно  Стара Загора
 42°16’34.4″N 25°27’01.9″E  АМ11Б АМ Тракия, км. 188+941, Стара Загора, посока София, ляво  Стара Загора
 42°17’57.5″N 25°29’28.2″E АМ12А  АМ Тракия, км. 193+333, Стара Загора, посока София дясно  Стара Загора
 42°17’57.5″N 25°29’28.2″E АМ12Б  АМ Тракия, км. 193+333, Стара Загора, посока Бургас, Ляво  Стара Загора
 42°35’21.8″N 27°01’06.5″E АМ13А  АМ Тракия, км. 326+607, Карнобат, посока София, дясно  Карнобат
 42°35’21.8″N 27°01’06.5″E АМ13Б  АМ Тракия, км. 326+607, Карнобат, посока Бургас, ляво  Карнобат
 42°36’06.0″N 27°20’36.4″E АМ14а  АМ Тракия, км. 354+335, Карнобат, посока Бургас, дясно  Карнобат
 42°36’06.0″N 27°20’36.4″E АМ14Б  АМ Тракия, км. 354+335, Карнобат, посока София, ляво  Карнобат
 42°56’02.0″N 23°56’53.8″E АМ15А   АМ Хемус, км. 58+660, Правец, посока Варна, Дясно  Правец
 42°56’02.0″N 23°56’53.8″E  АМ15Б  АМ Хемус, км. 58+660, Правец, посока София, ляво  Правец
 43°18’45.5″N 27°04’36.9″E АМ16А   АМ Хемус, км. 355+550, Шумен, посока Варна, дясно  Шумен
 43°18’45.5″N 27°04’36.9″E АМ16Б   АМ Хемус, км. 355+550, Шумен, посока София, ляво  Шумен
42°42’27.7″N 23°27’41.1″E АМ17А  АМ Хемус  София – Варна ( до м.  Джъмбо – София) / Път I-1 – 245+340 София
42°42’27.7″N 23°27’41.1″E АМ17Б  АМ Хемус  София – Варна ( до м.  Джъмбо – София) / Път I-1 – 245+340 София
42°31’33.8″N 23°44’43.6″E АМ18А АМ Tракия АМ1  София – Пловдив  / 28+700  посока Пловдив Ихтиман
42°31’33.8″N 23°44’43.6″E АМ18Б АМ Tракия АМ1  София – Пловдив  / 28+700 посока София Ихтиман
42°28’23.7″N 23°48’29.5″E АМ19А АМ Tракия АМ1  София – Пловдив / 36+680 посока София Ихтиман
42°28’23.7″N 23°48’29.5″E АМ19Б АМ Tракия АМ1  София – Пловдив / 36+680 посока Пловдив Ихтиман
42°21’39.2″N 23°54’16.6″E АМ20А  АМ Tракия  АМ1 София – Пловдив / 52+300 посока София Ихтиман
42°21’39.2″N 23°54’16.6″E АМ20Б АМ Tракия  АМ1 София – Пловдив / 52+300 посока Пловдив Ихтиман
42°20’09.3″N 23°57’03.4″E АМ21А АМ Тракия АМ1 – Пазарджик / 57+090 посока София Ихтиман
42°20’09.3″N 23°57’03.4″E АМ21Б АМ Тракия АМ1 – Пазарджик / 57+090 посока Пловдив Ихтиман
42°17’40.5″N 24°14’01.3″E АМ22А АМ Тракия АМ1 – Пазарджик / 82+500 км. Посока София Пазарджик
42°17’40.5″N 24°14’01.3″E АМ22Б АМ Тракия АМ1 – Пазарджик / 82+500 км. Посока Пловдив Пазарджик
42°37’47.7″N 23°11’22.6″E АМ23А Владая / Път I-1 – 280+050 посока София  
42°37’47.7″N 23°11’22.6″E АМ23Б Владая / Път I-1 – 280+050 посока Перник  
42°40’50.2″N 23°27’16.8″E АМ24А Казичене / РП II-18 – 29+750 посока Ботевградско шосе  
42°40’50.2″N 23°27’16.8″E АМ24Б Казичене / РП II-18 – 29+750 посока Казичене  
42°41’38.1″N 23°27’06.4″E АМ25А Софийски околовръстен път (Шоурум Лендроувър) / РП II-18, 27+450 км. Посока казичене  
42°41’38.1″N 23°27’06.4″E АМ25Б Софийски околовръстен път (Шоурум Лендроувър) / РП II-18, 27+450 км. Посока ботевградско шосе