Регионални билборд позиции с размери 4х3м

GPS кординати  номер Местоположение билборд 4х3м  До град
42°35’33.2″N 23°36’23.9″E АМ Тракия, км. 15+500 дясно Вакарел
42°35’33.2″N 23°36’23.9″E АМ Тракия, км. 15+500 дясно Вакарел
42°25’48.0″N 23°51’10.2″E 3 а АМ Тракия, км. 40+900 дясно Ихтиман
42°25’48.0″N 23°51’10.2″E 3 б АМ Тракия, км. 40+900 дясно Ихтиман
42°25’49.6″N 23°51’10.9″E 4 а АМ Тракия, км. 43+100 ляво Ихтиман
42°25’49.6″N 23°51’10.9″E 4 б АМ Тракия, км. 43+100 ляво Ихтиман
42°23’44.2″N 23°52’10.4″E 5 а АМ Тракия, км. 45+200 дясно Костенец
42°23’44.2″N 23°52’10.4″E 5 б АМ Тракия, км. 45+200 дясно Костенец
42°16’15.5″N 24°17’35.0″E 6 а АМ Тракия, км. 87+970 дясно Пазарджик
42°16’15.5″N 24°17’35.0″E 6 б АМ Тракия, км. 87+970 дясно Пазарджик
42°11’35.6″N 25°10’45.1″E 12 а АМ Тракия км. 164+000 ляво Чирпан
42°11’35.6″N 25°10’45.1″E 12 б АМ Тракия км. 164+000 ляво Чирпан
42°22’41.1″N 25°33’04.4″E 13 а Път IІ-66 Стара Загора – Чирпан, км. 72+200 дясно Ст. Загора
42°22’41.1″N 25°33’04.4″E 13 б Път IІ-66 Стара Загора – Чирпан, км. 72+200 дясно Ст. Загора
42°27’34.0″N 25°47’44.3″E 14 а Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно Ст. Загора
42°27’34.0″N 25°47’44.3″E 14 б Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно Ст. Загора
42°38’00.8″N 26°18’12.2″E 16 а Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво Сливен
42°38’00.8″N 26°18’12.2″E 16 б Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво Сливен
42°37’46.0″N 27°20’38.1″E 18 а На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно Айтос Сл. Бряг
42°37’46.0″N 27°20’38.1″E 18 б На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно Айтос Сл. Бряг
42°32’41.0″N 27°26’13.9″E 19 а На път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво Бургас
42°32’41.0″N 27°26’13.9″E 19 б На път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво Бургас
42°42’43.4″N 23°26’57.5″E 20 а На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно Казичене
42°42’43.4″N 23°26’57.5″E 20 б На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно Казичене
42°42’23.2″N 23°30’45.0″E 21 а На път I-1, км. 241+640 дясно – вход София Горни Богров
42°42’23.2″N 23°30’45.0″E 21 б На път I-1, км. 241+640 дясно – изход София Горни Богров
42°46’03.9″N 23°42’44.0″E 22 а АМ Хемус, км. 12+000 ляво  
42°46’03.9″N 23°42’44.0″E 22 б АМ Хемус, км. 12+000 ляво  
42°46’25.2″N 23°47’11.3″E 23 а АМ Хемус, км. 22+500 дясно проход Витиня
42°46’25.2″N 23°47’11.3″E 23 б АМ Хемус, км. 22+500 дясно проход Витиня
42°54’44.4″N 23°52’54.5″E 24 а На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно Правец
42°54’44.4″N 23°52’54.5″E 24 б На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно Правец
42°48’47.6″N 23°47’57.4″E 25 а АМ Хемус, км. 29+200 дясно  
42°48’47.6″N 23°47’57.4″E 25 б АМ Хемус, км. 29+200 дясно  
42°54’53.6″N 23°53’58.8″E 26 а АМ Хемус, км. 46+400 ляво Правец/ тунел
42°54’53.6″N 23°53’58.8″E 26 б АМ Хемус, км. 46+400 ляво Правец/ тунел
42°56’21.8″N 23°58’22.4″E 27 а АМ Хемус, км. 53+300 дясно Осиковска Лакавица
42°56’21.8″N 23°58’22.4″E 27 б АМ Хемус, км. 53+300 дясно Осиковска Лакавица
43°00’05.0″N 24°04’57.5″E 28 а АМ Хемус, км. 65+400 ляво Ябланица
43°00’05.0″N 24°04’57.5″E 28 б АМ Хемус, км. 65+400 ляво Ябланица
43°03’17.4″N 24°07’49.1″E 29 а На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно Ябланица
43°03’17.4″N 24°07’49.1″E 29 б На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно Ябланица
43°02’48.3″N 24°41’01.4″E 30 a На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно Ловеч/Угърчин
43°02’48.3″N 24°41’01.4″E 30 б На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно Ловеч/Угърчин
43°02’05.1″N 25°06’53.5″E 31 а На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно Севлиево
43°02’05.1″N 25°06’53.5″E 31 б На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно Севлиево
43°02’43.5″N 25°38’12.6″E 33 а На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво В.Търново
43°02’43.5″N 25°38’12.6″E 33 б На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво В.Търново
43°04’22.2″N 25°40’37.9″E 34 а На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно В.Търново
43°04’22.2″N 25°40’37.9″E 34 б На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно В.Търново
43°06’57.7″N 25°41’00.1″E 35 а На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно Горна Оряховица
43°06’57.7″N 25°41’00.1″E 35 б На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно Горна Оряховица
43°12’11.4″N 25°37’50.2″E 36 а На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно Поликраище
43°12’11.4″N 25°37’50.2″E 36 б На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно Поликраище
43°15’54.7″N 26°36’42.5″E 37 а На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво Търговище
43°15’54.7″N 26°36’42.5″E 37 б На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво Търговище
43°14’30.9″N 26°58’49.4″E 38 а На път ІІ-73 км. 1+240 ляво Шумен
43°14’30.9″N 26°58’49.4″E 38 б На път ІІ-73 км. 1+240 ляво Шумен
43°17’15.9″N 27°01’54.9″E 39 а На път № I-2 км. 122+450 ляво Шумен
43°17’15.9″N 27°01’54.9″E 39 б На път № I-2 км. 122+450 ляво Шумен
43°13’56.6″N 27°36’44.9″E 41 a АМ Хемус, км. 399+600 ляво Девня
43°13’56.6″N 27°36’44.9″E 41 б АМ Хемус,км. 399+600 ляво Девня
43°14’26.1″N 27°46’50.3″E 42 а АМ Хемус, км. 415+200 дясно Варна
43°14’26.1″N 27°46’50.3″E 42 б АМ Хемус, км. 415+200 дясно Варна
43°14’34.7″N 27°49’19.4″E 44 а АМ Хемус, км. 419+200 дясно Варна
43°14’34.7″N 27°49’19.4″E 44 б АМ Хемус, км. 419+200 дясно Варна
42°43’50.3″N 23°27’44.9″E 45 а На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво Кремиковци
42°43’50.3″N 23°27’44.9″E 45 б На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво Кремиковци
42°47’16.9″N 23°19’36.4″E 46 а На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво Нови Искър
42°47’16.9″N 23°19’36.4″E 46 б На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво Нови Искър
42°46’08.2″N 23°15’25.7″E 47 а На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво Костинброд/Волуяк
42°46’08.2″N 23°15’25.7″E 47 б На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво Костинброд/Волуяк
42°36’53.9″N 23°10’25.7″E 49 а На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно Владая
42°36’53.9″N 23°10’25.7″E 49 б На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно Владая
42°35’00.8″N 23°07’14.2″E 50 а На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно Перник
42°35’00.8″N 23°07’14.2″E 50 б На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно Перник
42°18’52.1″N 23°15’48.6″E 51 а На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно Сапарева Баня
42°18’52.1″N 23°15’48.6″E 51 б На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно Сапарева Баня
42°01’41.2″N 23°03’31.3″E 54 а На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно Благоевград
42°01’41.2″N 23°03’31.3″E 54 б На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно Благоевград
41°59’34.0″N 23°05’28.1″E 55 а На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво Благоевград
41°59’34.0″N 23°05’28.1″E 55 б На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво Благоевград
41°33’27.6″N 23°15’28.3″E 56 a На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво Сандански
41°33’27.6″N 23°15’28.3″E 56 б На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво Сандански
41°32’22.9″N 23°16’17.1″E 57 а На път I-1 София – Кулата, км. 423+800 дясно Сандански
41°32’22.9″N 23°16’17.1″E 57 б На път I-1 София – Кулата, км. 423+800 дясно Сандански
41°24’44.8″N 23°12’40.3″E 58 а На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво Петрич
41°24’44.8″N 23°12’40.3″E 58 б На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво Петрич
41°23’31.6″N 23°21’30.6″E 59 а На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво Кулата
41°23’31.6″N 23°21’30.6″E 59 б На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво Кулата
43°24’26.8″N 28°08’30.5″E 60 а На път № IV-90117 км. 8+100 дясно Балчик
43°24’26.8″N 28°08’30.5″E 60 б На път № IV-90117 км. 8+100 дясно Балчик
43°21’21.9″N 28°03’18.2″E 61 а На път № I-9 км. 79+200 ляво Албена
43°21’21.9″N 28°03’18.2″E 61 б На път № I-9 км. 79+200 ляво Албена
43°08’59.1″N 27°49’29.3″E 62 a АМ Черно море, км. 7+500 ляво Варна
43°08’59.1″N 27°49’29.3″E 62 б АМ Черно море, км. 7+500 ляво Варна
42°42’26.0″N 27°42’44.5″E 64 a На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 199+900 дясно Сл.Бряг
42°42’26.0″N 27°42’44.5″E 64 б На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 199+900 дясно- Сл.Бряг
42°38’43.8″N 27°38’13.7″E 66 а На път № III-6009 (I-6 – Миролюбово – Каблешково) км. 27+700 дясно Ахелой
42°38’43.8″N 27°38’13.7″E 66 б На път № III-6009 (I-6 – Миролюбово – Каблешково) км. 27+700 дясно Ахелой
42°33’39.4″N 27°34’17.5″E 67 а На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 222+250 ляво Поморие
42°33’39.4″N 27°34’17.5″E 67 б На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 222+250 ляво Поморие
42°26’41.8″N 27°37’35.4″E 69 а На път II-99, км. 13+885 ляво Черноморец
42°26’41.8″N 27°37’35.4″E 69 б На път II-99, км. 13+885 ляво Черноморец
42°20’18.7″N 27°43’03.4″E 70 а На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново), км. 28+090 дясно Алипу
42°20’18.7″N 27°43’03.4″E 70 б На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново), км. 28+090 дясно Алипу
42°14’28.4″N 27°44’55.4″E 72 а На път № II-99 км. 45+690 дясно преди Китен
42°14’28.4″N 27°44’55.4″E 72 б На път № II-99 км. 45+690 дясно преди Китен
42°42’04.9″N 23°40’43.5″E 73 а На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво Горна Малина
42°42’04.9″N 23°40’43.5″E 73 б На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво Горна Малина
42°43’34.2″N 24°20’02.7″E 74 а На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво след Златица/Копривщица
42°43’34.2″N 24°20’02.7″E 74 б На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво след Златица/Копривщица
42°57’27.0″N 24°12’05.4″E 75 а На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно Тетевен
42°57’27.0″N 24°12’05.4″E 75 б На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно Тетевен
42°56’27.3″N 24°41’30.8″E 76 a На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно Троян
42°56’27.3″N 24°41’30.8″E 76 б На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно Троян
42°37’11.1″N 25°21’37.8″E 79 а На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно Казанлък
42°37’11.1″N 25°21’37.8″E 79 б На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно Казанлък
42°36’19.8″N 25°28’07.7″E 80 а На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво Казанлък
42°36’19.8″N 25°28’07.7″E 80 б На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво Казанлък
42°29’48.3″N 25°58’53.6″E 81 а На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво Нова Загора
42°29’48.3″N 25°58’53.6″E 81 б На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво Нова Загора
42°51’04.7″N 23°04’02.8″E 82 а На път I-8 Калотина – София, км. 28+200 ляво Сливница
42°51’04.7″N 23°04’02.8″E 82 б На път I-8 Калотина – София, км. 28+200 ляво Сливница
42°30’28.6″N 26°27’25.2″E 83 a На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво Ямбол
42°30’28.6″N 26°27’25.2″E 83 б На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво Ямбол
42°58’25.8″N 22°50’57.2″E 84 а На път I-8 Калотина – София, км. 3+500 дясно Калотина
42°58’25.8″N 22°50’57.2″E 84 б На път I-8 Калотина – София, км. 3+500 дясно Калотина
43°24’04.1″N 23°15’22.7″E 85 а На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво Монтана
43°24’04.1″N 23°15’22.7″E 85 б На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво Монтана
43°23’08.8″N 23°14’36.5″E 86 a На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно Монтана
43°23’08.8″N 23°14’36.5″E 86 б На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно Монтана
43°14’42.9″N 23°29’29.4″E 87 а На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно Враца
43°14’42.9″N 23°29’29.4″E 87 б На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно Враца
43°10’18.2″N 23°37’02.8″E 88 а На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво Враца
43°10’18.2″N 23°37’02.8″E 88 б На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво Враца
43°55’37.3″N 22°49’45.5″E 89 а На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно Видин
43°55’37.3″N 22°49’45.5″E 89 б На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно Видин
44°00’29.6″N 22°53’46.7″E 90 a На път I-1 Видин – София, км. 1+200 Видин
44°00’29.6″N 22°53’46.7″E 90 б На път I-1 Видин – София, км. 1+200 Видин
43°47’30.7″N 23°15’55.8″E 91 а На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво Лом
43°47’30.7″N 23°15’55.8″E 91 б На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво Лом
43°25’31.8″N 24°42’43.2″E 92 а На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво Плевен
43°25’31.8″N 24°42’43.2″E 92 б На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво Плевен
43°06’22.7″N 24°43’40.4″E 94 а На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво Ловеч
43°06’22.7″N 24°43’40.4″E 94 б На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво Ловеч
43°45’47.4″N 25°54’09.2″E 95 а На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно Русе
43°45’47.4″N 25°54’09.2″E 95 б На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно Русе
44°06’12.0″N 27°13’14.9″E 97 а На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно Силистра
44°06’12.0″N 27°13’14.9″E 97 б На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно Силистра
43°32’29.7″N 27°49’15.9″E 98 a На път № II-29 км. 43+000 дясно Добрич
43°32’29.7″N 27°49’15.9″E 98 б На път № II-29 км. 43+000 дясно Добрич
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E 99 а На път № II-21 км. 211+150 ляво Добрич
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E 99 б На път № II-21 км. 211+150 ляво Добрич
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E 100 а На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно Долни Пасарел
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E 100 б На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно Долни Пасарел
42°16’15.9″N 23°35’50.4″E 101 а На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво Боровец
42°16’15.9″N 23°35’50.4″E 101 б На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво Боровец
42°18’50.0″N 23°33’40.9″E 102 а На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно Боровец
42°18’50.0″N 23°33’40.9″E 102 б На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно Боровец
41°53’28.6″N 23°19’51.1″E 104 а На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно Предела/Разлог
41°53’28.6″N 23°19’51.1″E 104 б На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно Предела/Разлог
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E 105 а На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно Банско
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E 105 б На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно Банско
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E 107 а На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво Велинград
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E 107 б На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво Велинград
42°01’51.6″N 24°01’53.1″E 108 а На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво Цигов чарк
42°01’51.6″N 24°01’53.1″E 108 б На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво Цигов чарк
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E 109 а На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно Батак
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E 109 б На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно Батак
41°39’03.3″N 24°41’41.0″E 112 а На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво Пампорово
41°39’03.3″N 24°41’41.0″E 112 б На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво Пампорово
41°39’45.7″N 24°38’17.5″E 113 а На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво Стойките
41°39’45.7″N 24°38’17.5″E 113 б На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво Стойките
41°39’58.6″N 25°21’41.6″E 117 а На път I-5 Хасково – Кърджали, км. 338+496 дясно Кърджали
41°39’58.6″N 25°21’41.6″E 117 б На път I-5 Хасково – Кърджали, км. 338+496 дясно Кърджали
41°58’12.1″N 25°32’46.6″E 118 а На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво Хасково
41°58’12.1″N 25°32’46.6″E 118 б На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво Хасково
41°47’49.5″N 26°10’41.3″E 120 a АМ Марица, км. 92+600 ляво Свиленград
41°47’49.5″N 26°10’41.3″E 120 б АМ Марица, км. 92+600 ляво Свиленград
41°46’43.0″N 26°13’05.2″E 121 а АМ Марица, км. 103+600 ляво Свиленград
41°46’43.0″N 26°13’05.2″E 121 б АМ Марица, км. 103+600 ляво Свиленград
42°15’18.5″N 22°32’44.9″E 122 а На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно Гюешево
42°15’18.5″N 22°32’44.9″E 122 б На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно Гюешево
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E 123 а На път I-6 Гюшево – София, км. 26+300 дясно Кюстендил
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E 123 б На път I-6 Гюшево – София, км. 26+300 дясно Кюстендил
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E 124 а На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно Кочериново
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E 124 б На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно Кочериново
42°53’12.2″N 25°17’55.7″E 125 а На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно Габрово
42°53’12.2″N 25°17’55.7″E 125 б На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно Габрово
42°43’19.0″N 23°33’48.1″E 127 а AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. Гара Яна
42°43’19.0″N 23°33’48.1″E 127 б AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. Гара Яна
43°18’13.0″N 27°01’33.9″E 128 а АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно Шумен
43°18’13.0″N 27°01’33.9″E 128 б АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно Шумен
43°18’43.4″N 27°04’22.8″E 129 а АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво Шумен
43°18’43.4″N 27°04’22.8″E 129 б АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво Шумен
43°19’24.0″N 27°08’42.1″E 130 а АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво Провадия
43°19’24.0″N 27°08’42.1″E 130б АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво Провадия
43°14’26.5″N 27°45’08.2″E 131 а АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно Варна
43°14’26.5″N 27°45’08.2″E 131 б АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно Варна
42°36’13.5″N 27°19’30.1″E 132 а АМ Тракия, км. 353 + 900, дясно Бургас
42°36’13.5″N 27°19’30.1″E 132 б АМ Тракия, км. 353 + 900, дясно Бургас
41°47’39.8″N 26°10’58.5″E 134 а АМ Марица, км. 93+685 в ляво Свиленград
41°47’39.8″N 26°10’58.5″E 134 б АМ Марица, км. 93+685 в ляво Свиленград
41°46’14.8″N 26°13’30.3″E 135 а АМ Марица, км. 104+320 в ляво след Свиленград
41°46’14.8″N 26°13’30.3″E 135 б АМ Марица, км. 104+320 в ляво след Свиленград
43°53’42.5″N 22°48’02.0″E 137 а Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво Видин
43°53’42.5″N 22°48’02.0″E 137 б Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво Видин
43°19’09.1″N 27°06’35.7″E 138 а АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV Шумен
43°19’09.1″N 27°06’35.7″E 138 б АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV Шумен
41°42’35.9″N 23°10’21.8″E 139 a На път I-1 София – Кулата, Гр. Кресна, ляво Кресна
41°42’35.9″N 23°10’21.8″E 139 б На път I-1 София – Кулата, Гр. Кресна, ляво Кресна