Билбордове София – кампания ЧСОУ “Св. Георги”

13perSf310aБилборд кампанията на ЧСОУ “Св. Георги” за прием на ученици през 2016 г. е реализирана на билбордове и мегабордове в София. Планираните позиции са съсредоточени както по централните улици, така и на оживени кръстовища. Агенцията подготви дизайна спрямо комуникационната кампания на клиента, след което визията беше адаптирана за различните размери билборд съоръжения. При изготвянето й сме се стремили към изчистен и ясен дизайн. Използвали сме основните необходими елементи – име, лого и контакти, както и снимка на фасадата на училището, за да се получи и допълнителен имиджов ефект на рекламата.

Част от рекламните постери са отпечатани на винил, а за скролерите е използван широкоформатен печат на хартия като са спазени изискванията на схемите за печат на различните съоръжения билбордове и скролери. Билборд кампанията включва 3 скролера, билбордове с размери 4х3 м., както и мегабордове с размери 8х4 м., 8х3 м. и 12х5 м. Целта на кампанията е да информира за възможността за прием в училището на деца след 7 клас и по-специално за 8, 9 и 10 клас.

Рекламната билборд кампания се реализира на два етапа, като медия планирането включва билбордове за по един рекламен период през м. март и през м. юни. През март броят на билборд страните е 20 общо, а през юни месец са 17. Стратегията за наемане на повече на брой билбордове в един рекламен период е насочена към покриване на по-голям периметър от града, с цел трайно достигане на посланието до потенциалната аудитория в натоварения софийски трафик.

ЧСОУ “Св. Георги” е първото билингвистично училище в София, което е сертифицирано от Pearson Edexcel за провеждане на обучения и изпити по Националната Британска oбразователна програма, и получаване на образователни квалификации GSCE и IGSCE. Училището е основано през 2004 г. като частно средно общообразователно училище и е естествено продължение на традициите на детска градина „Чуден свят” като предлага българо-английска академична подготовка от най-ранна детска възраст до прага на университета.